1234567...1923[ مجموع 207 مطلب ]

بررسی خطرات و ایمنی تاورکرین

باید به اطلاع برسانم بابت خطرات تاورکرین، تاورکرین خطرناک ترین دستگاه موجود در تاریخ ماشین آلات ساختمانی می باشد. تاورکرین مجموعه ای مستقل از ماشین آلات ساختمانی می باشدو تاورکرین دستگاهی فوق العاده ...

نکات کلیدی در بازرسی و صدور گواهی سلامت تاورکرین

بازرسی و صدور گواهی سلامت تاورکرین توسط افراد متخصص و آموزش دیده به صورت دوره ای انجام پذیرفته که به طور مختصر به شرح ذیل می باشد: شناسایی انواع  تاور کرین  و آشنایی با جداول بار تاورکرین ...

نکاتی در رابطه با افزایش عمر سرویس بکسل های تاورکرین

نکاتی در رابطه با افزایش عمر سرویس بکسل های تاورکرین طول طناب باید همسان با ارتفاع نصب و راه اندازی تاور کرین باشد. همیشه سه دور بیشتر از مقدار محاسبه شده جهت ایمنی برابر بکسل بر روی قرقره ذخیره کنی ...

نکات ایمنی مهم در اپراتورهای تاور کرین

قبل از استفاده دستگاه ،کتب و دستور العمل های مربوط به اپراتوری را حتما مطالعه کرده و آموزش های مورد نیاز را کسب نمایند. با محیط کار و شرایط کار آشنا شوید. استفاده از وسایل حفاظت فردی (کفش،کلاه،دستکش ...

چگونه می توانید تاجر موفقی در فروش تاورکرین باشید

چگونه می توانبد تاجر مفقی در فرش تاورکرین باشید: با توجه به نیاز پروژه های ساختمانی درب خرید تاورکرین وآسانسور کارگاهی پیش بینی می شود با توجه به صنعتی شدن کشور انواع تاورکرین و آسانسورهای کارگاهی رو ...

مشکلات سیستم های کنترل قدیمی تاور کرین را بهتر بدانیم

به دلیل تکرار زیاد مراحل راه اندازی و حتی جریانها بالای در حال کار موتورها و نیز کار سخت موتورها در تاورها،اغلب آسیب زیادی که به موتورها وارد میشود و این سبب میشود که به صورت دوره ای سیم پیچی موتورها ...

ایده های ساخت تاورکرین در ایران توسط نیروهای بومی و انحصار تاورکرین به دست متخصصان دوراندیش ایرانی

ایده های ساخت تاورکرین در ایران توسط نیروهای بومی و انحصار تاورکرین به به دست متخصصان دوراندیش ایرانی بدین وسیله بابت ساخت تاورکرین و ادوات آن جلسه ای با حضور همکارانم در محل هتل ایستاتیس واقع در بلو ...

نکات ایمنی که باید در نصب تاور کرین رعایت کرد؟

در اینجا به بیان نکات ایمنی که باید در نصب تاور کرین رعایت کرد میپردازیم. 1. انتخاب گروه نصاب و تایید صلاحیت آنها باید توسط مدیریت مربوطه و HSEکارکاه انجام گیرد. 2. قبل از نصب و مونتاژ؛دستور ...

استاندارد سازی تاور کرین

الزام استاندارد سازی تاور کرین مطابق دستور شورای محترم شهر تهران و سازمان نظام مهندسی کشور ، پیرو مذاکرات قبلی که با جناب آقای رضا عبدی ، بازرسی استاندارد Phq داشتم به این نتیجه رسیدیم که ازاین به بعد ...
1234567...1923[ مجموع 207 مطلب ]