12[ مجموع 10 مطلب ]

تاورکرین چگونه کار میکند؟

تاورکرین ها انواع مختلفی دارند که تقریباً همگی از یک قانون در اجام کار و بار برداری تبعیت میکنند که شامل چند دسته است. قدرت بار برداری قدرت باربرداری در تاورکرین مبنی بر ساختار آنها می باشد که تا چه ...

آسانسور کارگاهی 2 تن GJJ

آسانسور کارگاهی 2 تن GJJ ایتالیا مدل 2005 اینورتر (کامل و با نصب و راه اندازی)

سکشن ارتفاعی تاور کرین G4

سکشن ارتفاعی تاور کرین G4

سکشن ارتفاعی تاور کرین G3

سکشن ارتفاعی تاور کرین G3

کالسکه تاور کرین 12 تن

کالسکه تاور کرین 12 تن

کالسکه تاور کرین 25 تن

کالسکه تاور کرین 25 تن

سکشن ارتفاعی تاور کرین L46

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه  L46 فابریک اصل پتن فرانسه با پیم و نردبان کامل  و ایرانی ساز آکبند با ورق 20 میل فولاد مبارکه استاندارد با پیم و نردبان 9800000 تومان در صورت نصب و راه ...

تاور کرین پتن فرانسه 4 تن مدل 4،29

تاور کرین پتن فرانسه 4 تن مدل 4،29

پایه تثبیت GD15C

پایه تثبیت GD15C
12[ مجموع 10 مطلب ]