تاور کرین پتن فرانسه 4 تن مدل 4،29

10 / 10
از 3 کاربر
 ارتفاع 30متر
 فلش 40متر

تاور کرین پتن فرانسه 4 تن مدل 4،29 ، با قطعات اضافی کامل در نوک 40 متر یک تن بار می زند .

قیمت : 0 تومان
وضعیت : موجود و قابل بازدید در انبار تهران
کد کالا :
مدت زمان تحویل :
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :