1[ مجموع 7 مطلب ]

تاورکرین چگونه کار میکند؟

تاورکرین ها انواع مختلفی دارند که تقریباً همگی از یک قانون در اجام کار و بار برداری تبعیت میکنند که شامل چند دسته است. قدرت بار برداری قدرت باربرداری در تاورکرین مبنی بر ساختار آنها می باشد که تا چه ...

سکشن ارتفاعی تاور کرین L44

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه  L44 فابریک اصل پتن فرانسه 

سکشن ارتفاعی تاور کرین L66

سکشن ارتفاعی تاور کرین L66

سکشن ارتفاعی تاور کرین G4

سکشن ارتفاعی تاور کرین G4

سکشن ارتفاعی تاور کرین G3

سکشن ارتفاعی تاور کرین G3

سکشن ارتفاعی تاور کرین L46

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه  L46 فابریک اصل پتن فرانسه با پیم و نردبان کامل  و ایرانی ساز آکبند با ورق 20 میل فولاد مبارکه استاندارد با پیم و نردبان 9800000 تومان در صورت نصب و راه ...
1[ مجموع 7 مطلب ]