سکشن ارتفاعی تاور کرین

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه ارتفاعی انواع تاور کرین با یکدیگر بسیار متفاوت است از لحاظ وزن متریال سخت و نوع آهن و جوش و برش سکشن یا همان سگمنت یا به تعبیر عوام قطعه ارتفاعی که نصب آن بر روی هم با پیچ مدلهای قدیمی و با پیم و اشپیل مدلهای جدید تر به صورت ارتفاع یا عمود یا ایستاده موجب افزایش ارتفاع تاور کرین میشود و معمولا باید به خاطر حفظ ضریب امنیت و عدم سقوط سکشن از ارتفاع تا زیر گردون تاور کرین با مهاری یا همان کمربند به سازه متصل شود و زمان حمل یانصب سکشن به هیچ عنوان نباید به پهلو روی هم انباشته و تاب بردارد یا دفرمه شود در اینصورت در ارتفاع شاقول یا تراز نبوده و سقوط میکند،بعضا کارگاههایی شروع بی تولید انواع تولید انواع قطعه ارتفاعی یا سکشن تاور کرین نموده اند که مشابه قطعات اصلی و با کیفیت میباشد باید توجه داشت ساخت قطعه علاوه بر خطرات و مسئولیتهای انسانی میبایست زمان جوش به اضلاع مدولار و چرخشی باشد تا آب آهن به یکباره دفرموله یا از میدان مقاومت کسر نشود و از آهن استاندارد با توجه به نوع تاور کرین آهن 20 میل 38 یا ST,52 استفاده شود دلیل موجه و قانونی ساخت میتواند تحریم کشور،فرسودگی قطعات تاورهای قدیمی دهه 70 و80 واشتغالزائی برای نیروهای جوان و متخصص کشور و خود باوری با دانش  مهارت ایرانی و رونق بازار و عدم اتکاء به خدمات بیگانگان و احترام به پیشنهاد مقام معظم رهبری جناب آقای خامنه ای بابت تولید و حذف بیکاری و سازندگی است و من فکر میکنم هر آنچه خداوند به شما در قالب نعمت عطا میکند زکاتی دارد مثلا زکات علم و فن آوری ،نشر آن است بنابراین دنیا باید به ایران و ایرانی احترام بگذارد و ما مسلمانان ایران بهترین مردم هستیم.