12[ مجموع 16 مطلب ]

تاور کرین 10 تن 64-7

تاور کرین 10 تن 64-7 پتن اصل فرانسه

تاور کرین 10 تن 77K

تاور کرین 10 تن 77K پتن فرانسه با 5 قطعه اضافه

سکشن ارتفاعی تاور کرین L44

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه  L44 فابریک اصل پتن فرانسه 

سکشن ارتفاعی تاور کرین L46

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه  L46 فابریک اصل پتن فرانسه با پیم و نردبان کامل  و ایرانی ساز آکبند با ورق 20 میل فولاد مبارکه استاندارد با پیم و نردبان 9800000 تومان در صورت نصب و راه ...

تاور کرین 10 تن 744

تاور کرین 10 تن 744 پتن فرانسه با قطعات کامل ارتفاع 20 متر دکل 25 متر

تاور کرین 12 تن اصل پتن فرانسه

تاور کرین اصل پتن فرانسه

تاور پتن فرانسه 12 تن سری F3،29

تاور پتن فرانسه 12 تن سری F3،29

تاور کرین پتن فرانسه 4 تن مدل 4،29

تاور کرین پتن فرانسه 4 تن مدل 4،29
12[ مجموع 16 مطلب ]