1[ مجموع 6 مطلب ]

تاور کرین 6 تن 80KVA

تاور کرین 6 تن 80KVA (لیبهر خودرو با ژنراتور) در حد نو

تاور کرین 10 تن 744

تاور کرین 10 تن 744 پتن فرانسه با قطعات کامل ارتفاع 20 متر دکل 25 متر

تاور لیبهر 8 تن مدل EC،91

تاور لیبهر 8 تن مدل EC،91

پایه تثبیت G20/15.C

پایه تثبیت G20/15.C
1[ مجموع 6 مطلب ]