اجاره تاور کرین

تمامی تاور کرین های موجود در این سایت اجاره ای میتواند باشند برای اجاره از یک روز تا شش ماه تا یکسال و بیشتر،برای اجاره تاور کرین باید محل کار مورد کارشناسی قرار بگیرد و اجاره حداقل سه ماه پیش دریافت میگردد بعلاوه گذشته از قراردادنامه و چک ضمانت،چک یک برابر و نیم کل مبلغ تاور بدون تاریخ اخذ میگردد و راننده و سرویس و نگهداری طی قراردادی جداگانه میبایست با اجاره دهنده باشد قیمت اجاره تاور بسته به نوع تناژ و مدت زمان اجاره متغیر است و ارتباط چندانی با مدل یا برند تاور ندارد ضمناً هزینه نصب و پیاده و حمل و نقل و بیمه تاور بر عهده کارفرما یا مستأجر میباشد.