1[ مجموع 5 مطلب ]

چگونگی ورود به بازار تاورکرین

به اطلاع آن دسته از مردم علاقمند به خرید و فروش تاورکرین و آسانسورهای کارگاهی و یا اجاره تاورکرین و آسانسورهای کارگاهی و هر نوع فعالیتی که مرتبط با تاورکرین و قطعات تاورکرین و آسانسورهای کارگاهی و قطع ...

جلسات پیوسته با دست اندرکاران تاورکرین

جلسات پبوسته با دست اندرکاران صنف تاورکرین مقرر شد بابت جلوگیری از خطرات  تاورکرین که در سال و در تمام کشور بیش از 10 نفر کشته و زخمی نتیجه ی ناآگاهی و کم اطلاعی و غیر فنی بودن دوستان بعضاض مطال ...
1[ مجموع 5 مطلب ]