1[ مجموع 2 مطلب ]

مهارت های مورد نیاز یک اپراتور تاور کرین

   تاور کرین ها شکل مدرن جرثقیلهای متعادل هستند که از بخشهای پایه ای یکسان تشکیل شده اند.  این جرثقیلها توسط یک پایه ی بتنی در زمین ( گاهی اوقات توسط تجهیزاتی به دیوار نصب می شوند) ثاب ...

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن
1[ مجموع 2 مطلب ]