1[ مجموع 7 مطلب ]

تاور کرین 12 تن H30/23C

تاور کرین 12 تن H30/23C مدل 1990 در حد نو و با نصب و راه اندازی و یکسال گارانتی (در حال نصب میباشد و بازدید آزاد است)

تاور کرین 12 تن H30/30 دو

تاور کرین 12 تن H30/30 دو در حد کار میباشد.(با هماهنگی قبلی قابل بازدید است)

تاور کرین 12 تن 65-7

تاور کرین 12 تن 65-7 کامل

تاور کرین 12 تن اصل پتن فرانسه

تاور کرین اصل پتن فرانسه

تاور کرین 12 تن 59،K3

تاور کرین 59،K3
1[ مجموع 7 مطلب ]