1[ مجموع 2 مطلب ]

تاور کرین 4 تن کومانزا اسپانیا

تاور کرین 4 تن کومانزا اسپانیا مدل 2003 در حد نو با کالسکه و وزنه ها و در نوک بوم 1 تن وزن حمل می کند.

تاور کرین 4 تن لینده

تاور کرین 4 تن لینده آلمان کامل و در حد نو
1[ مجموع 2 مطلب ]