1[ مجموع 3 مطلب ]

معرفی تاورکرین

    معرفی قطعات تاور کرین به زبان ساده   نویسنده و گردآوری : اسما  امیری فر    در این بخش به طور خلاصه قطعات تاور کرین شرح داده می شود.  البته در تاورهای مخت ...

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,60

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,60

پایه تثبیت یا قطعه اصلی L68,B

پایه تثبیت یا قطعه اصلی L68,B مخصوص K30,30 یا تاورهای 12 تن
1[ مجموع 3 مطلب ]