1234[ مجموع 34 مطلب ]

آسانسور کارگاهی 2 تن GJJ

آسانسور کارگاهی 2 تن GJJ ایتالیا مدل 2005 اینورتر (کامل و با نصب و راه اندازی)

سکشن ارتفاعی تاور کرین L66

سکشن ارتفاعی تاور کرین L66

سکشن ارتفاعی تاور کرین G3

سکشن ارتفاعی تاور کرین G3

کالسکه تاور کرین 3 تن

کالسکه تاور کرین 3 تن

کالسکه تاور کرین 8 تن

کالسکه تاور کرین 8 تن

سکشن ارتفاعی تاور کرین L46

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه  L46 فابریک اصل پتن فرانسه با پیم و نردبان کامل  و ایرانی ساز آکبند با ورق 20 میل فولاد مبارکه استاندارد با پیم و نردبان 9800000 تومان در صورت نصب و راه ...

تاور پتن 8 تن فرانسه مدل 6،46

تاور پتن 8 تن فرانسه مدل 6،46

تاورکرین لیبهر آلمان مدل 2002

تاورکرین لیبهر آلمان  مدل 2002

تاور کرین 8 تن h20,14c

تاور کرین 8 تن h20,14c
1234[ مجموع 34 مطلب ]