1234[ مجموع 36 مطلب ]

پایه تثبیت G20/15.C

پایه تثبیت G20/15.C

تاور کرین 8 تن h20,14c

تاور کرین 8 تن h20,14c

تاور کرین PPR سری 431 پتن اصل فرانسه 12 تن

تاور کرین PPR سری 431 پتن اصل فرانسه 12 تن

آسانسور ایتالیا GJJ ساخت چین درجه یک

آسانسور ایتالیا GJJ ساخت چین درجه یک

تاور کرین MD,265

تاور کرین MD,265

تاور پتن سری G25,15C

تاور پتن سری G25,15C

تاور پتن 6,43

تاور پتن 6,43

آسانسور آلیماک 1,400 تن تا 3,400 کیلو

آسانسور آلیماک 1,400 تن تا 3,400 کیلو
1234[ مجموع 36 مطلب ]