1234[ مجموع 36 مطلب ]

تاور کرین 3 تن 28-4

تاور کرین 28-4 برند پتن

تاور کرین 12 تن K30/30

تاور کرین 12 تن K30/30 مدل 2014 آکبند و تلسکوپاژ کامل و همراه با گارانتی و نصب و راه اندازی

تاور کرین 12 تن H30/23C

تاور کرین 12 تن H30/23C مدل 1990 در حد نو و با نصب و راه اندازی و یکسال گارانتی (در حال نصب میباشد و بازدید آزاد است)

تاورکرین 20 تن 45،C5

تاورکرین 45،C5

تاورکرین 5 تن 85،MC

تاورکرین 85،MC

پایه تثبیت قطعه 2 متری

پایه تثبیت قطعه 2 متری

تاور پتن 8 تن فرانسه مدل 6،46

تاور پتن 8 تن فرانسه مدل 6،46

تاور کرین 12 تن اصل فرانسه مدل H،30،30

تاور کرین 12 تن اصل فرانسه مدل  H،30،30
1234[ مجموع 36 مطلب ]