1[ مجموع 5 مطلب ]

تاور کرین 4 تن لینده

تاور کرین 4 تن لینده آلمان کامل و در حد نو

تاور کرین 3 تن کادیون سوئیس

تاور کرین 3 تن کادیون سوئیس

آسانسور کارگاهی 2 تن GJJ

آسانسور کارگاهی 2 تن GJJ ایتالیا مدل 2005 اینورتر (کامل و با نصب و راه اندازی)

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن

آسانسور کارگاهی 3 تن آلیماک

آسانسور کارگاهی 3 تن آلیماک (سوئدی) با گارانتی و نصب و راه اندازی ترمر مگنتی و کم مصرف
1[ مجموع 5 مطلب ]