12[ مجموع 15 مطلب ]

نحوه ی عملکرد تاور کرین

همانطور که گفته شد تمام تاور کرین ها (جرثقیل برجی) شامل قسمت های پایه ای شبیه هم هستند. پایه آن یک صفحه بتنی بزرگ است که جرثقیل را پشتیبانی می کند. ارتباط پایه ای دکل همان است که به جرثقیل اجازه می ...

نکات ایمنی مهم در اپراتورهای تاور کرین

قبل از استفاده دستگاه ،کتب و دستور العمل های مربوط به اپراتوری را حتما مطالعه کرده و آموزش های مورد نیاز را کسب نمایند. با محیط کار و شرایط کار آشنا شوید. استفاده از وسایل حفاظت فردی (کفش،کلاه،دستکش ...

نکات ایمنی بعد از نصب و قبل از بهره برداری تاور کرین ها

نکات ایمنی بعد از نصب و قبل از بهره برداری تاور کرین ها از درستی عملکرد الکتروموتورها در سرعت ها و بارهای مختلف اطمینان حاصل شود. از دسترسی عملکرد ترمزها اطمینان حاصل شود. تمامی اتصالات مکانیکی اعم ...

تاور کرین 6 تن 43-6

تاور کرین 6 تن 43-6 برند پتن

تاور کرین 6 تن E10/14C

تاور کرین 6 تن E10/14C برند پتن

تاور کرین 6 تن 80KVA

تاور کرین 6 تن 80KVA (لیبهر خودرو با ژنراتور) در حد نو

تاور کرین 6 تن FM

تاور کرین 6 تن FM ایتالیا مدل 2004 و در53 متر 1/200 کیلوگرم را حمل می کند.

تاور کرین 6 تن 77K

تاور کرین 6 تن 77K برند لیبهر

تاور کرین 6 تن F15/15

تاور کرین 6 تن F15/15 برند پتن
12[ مجموع 15 مطلب ]