123[ مجموع 21 مطلب ]

درباره ما

ایران کشوری زیبا،جاویدان،دوست داشتنی و مال من است در تمام دنیا و سراسر کره زمین ایران زندگی و عشق من است و ایران آباد ودر حال توسعه و پیشرفت آرزوی همه ما می باشد برای امنیت فرزندانمان و برای فردای ب ...

درباره ما

ایران کشوری زیبا،جاویدان،دوست داشتنی و مال من است در تمام دنیا و سراسر کره زمین ایران زندگی و عشق من است و ایران آباد ودر حال توسعه و پیشرفت آرزوی همه ما می باشد برای امنیت فرزندانمان و برای فردای ب ...

تاور کرین 12 تن F3/29

تاور کرین 12 تن F3/29 مدل 1981

تاور کرین 12 تن K30/30

تاور کرین 12 تن K30/30 مدل 2014 آکبند و تلسکوپاژ کامل و همراه با گارانتی و نصب و راه اندازی

تاور کرین 12 تن H30/23C

تاور کرین 12 تن H30/23C مدل 1990 در حد نو و با نصب و راه اندازی و یکسال گارانتی (در حال نصب میباشد و بازدید آزاد است)

تاور کرین 12 تن H30/30

تاور کرین 12 تن H30/30 مدل 1994 درحد نو (با هماهنگی قبلی بازدید آزاد است)

تاور کرین 12 تن H30/30 دو

تاور کرین 12 تن H30/30 دو در حد کار میباشد.(با هماهنگی قبلی قابل بازدید است)

تاور کرین 12 تن 65-7

تاور کرین 12 تن 65-7 کامل

پایه تثبیت تاور کرین 12 تن

پایه تثبیت تاور کرین 12 تن
123[ مجموع 21 مطلب ]