123[ مجموع 24 مطلب ]

علائم استاندارد ریگری در جرثقیل

وقتی اپراتور و ریگر جرثقیل هر دو علامتهای ریگری استاندارد جرثقیل را به خوبی بشناسند، می توان با اطمینان بیشتری عملیات باربرداری را انجام داد. در این مقاله شرکت بازرگانی شایان و ماهان برج سازان البرز ...

تاور کرین 10 تن 64-7

تاور کرین 10 تن 64-7 پتن اصل فرانسه

تاور کرین 2 تن MC/45

تاور کرین 2 تن MC/45 برند پتن مدل 2007

تاور کرین 3 تن 28-4

تاور کرین 28-4 برند پتن

تاور کرین 8 تن 46-6

تاور کرین 8 تن 46-6 برند پتن

تاور کرین 6 تن 43-6

تاور کرین 6 تن 43-6 برند پتن

تاور کرین 6 تن E10/14C

تاور کرین 6 تن E10/14C برند پتن

تاور کرین 6 تن F15/15

تاور کرین 6 تن F15/15 برند پتن

تاور کرین 10 تن 77K

تاور کرین 10 تن 77K پتن فرانسه با 5 قطعه اضافه
123[ مجموع 24 مطلب ]