تاور پتن فرانسه 12 تن سری F3،29

7 / 10
از 3 کاربر
 قطعه 1.60
 ارتفاع 40متر
 فلش 50متر
قیمت : 0 تومان
وضعیت : موجود و قابل بازدید در انبار تهران
کد کالا :
مدت زمان تحویل :
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :