123456[ مجموع 48 مطلب ]

علائم استاندارد ریگری در جرثقیل

وقتی اپراتور و ریگر جرثقیل هر دو علامتهای ریگری استاندارد جرثقیل را به خوبی بشناسند، می توان با اطمینان بیشتری عملیات باربرداری را انجام داد. در این مقاله شرکت بازرگانی شایان و ماهان برج سازان البرز ...

چگونه تاور کرین را به محل مورد نظر منتقل می کنند؟

قطعات مختلف تاورکرین بوسیله کشنده 10 تا 12 چرخه به محل مورد استفاده حمل می شود. در ابتدا بوسیله یک تاورکرین متحرک دکل 12 متری که از دو قسمت برج و چرخدنده متحرک تشکیل شده بر روی پایه بتنی قرار داده می ...

آسانسور کارگاهی 1.200 KG آلیماک

آسانسور کارگاهی 1.200 KG آلیماک و دارای ارتفاع 60 متر

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن

پایه تثبیت تاور کرین 8 تن

پایه تثبیت تاور کرین 8 تن

کمربند مهاری تاور کرین 6 تن

کمربند مهاری تاور کرین 6 تن

کالسکه تاور کرین 6 تن

کالسکه تاور کرین 6 تن

کالسکه تاور کرین 8 تن

کالسکه تاور کرین 8 تن

کالسکه تاور کرین 25 تن

کالسکه تاور کرین 25 تن
123456[ مجموع 48 مطلب ]