کن فلش تاور کرین

کن فلش تاور کرین یا دم آن به قسمت انتهائی تاور گفته میشود یعنی جهت مخالف فلش یا بازو که به آن وزنه های بتنی برای حفظ تعادل نصب میشود وزنه ها بسته به نوع تناژ و قدت باربرداری انواع تاور کرین متفاوت است و معمولا با پیم و پیچهای بلند در فرم یا قاب انتهای کن فلش مهار و نصب میشوند با ورود نسل دوم و سوم تاور کرین برای عدم برخورد انتهای تاور یا کن فلش به سازه های مجاور طول آن را کوتاه نوده اند روی کن فلش هر تاور کرین باید وینچ امداد و میل مهاری نصب شده به کله قندی باشد و بعضا روی کن فلش تابلو اصلی و موتورخانه و موتور قلاب تاور کرین نصب میشود کن فلش تاور کرین از اجزاء مهم تاور کرین میباشد که دارای پاگرد و حفاظ برای تردد سرویسکار جهت تعمیرات موتور خانه و تاسیسات تاور کرین میباشد.