کالسکه تاور کرین

کالسکه تاور کرین یابوژی هماننند کالسکه متحرک و معمولا چهار چرخ و برای تحرک یا حرکت تاور کرین تا چندین متر میباشد که در زیر تاور کرین وبر،روی ریل آهنی نصب میگردد که خود ریل همانند ریل قطار با ابعادی کوچکتر بر روی قطعات پازل شکل بتنی و الوار نصب میشود اندازه و شکل کالسکه یابوژی یا در اصطلاح ما تاور فروشها،شاسی،به تناژ و سایز یا مدل تاور کرین 12 تن حتما با کالسکه تاور کرین 8 تن یا 6 تن بسیار متفاوت است چون نوع قطعه و آستانه تحمل وزن تاور کرین و فشار بر چرخها و نوع و توان قوای محرکه اعم از الکتروموتورها و گیربکسها و راندمان آن با فاکتور مصرف برق و اصطهلاک آن متغیر و وزن خود کاسکه یا شاسی باید قبل از نصب بر روی ریل و طول رفت و برگشت تا حداقل 10 متر و حداکثر 200 متر بدون هر گونه پیچ و تاب یا شیب با شیب صفر کالیبره و دقیقا محاسبه گردد بعلت رقص یا نوسان ثبات در انواع تاور کرین در حال کار، احدی حق اضافه کردن قطعه یا سکشن اضافه تر از حد استاندارد ما به ارتفاع تاور کرین نصب شده روی کالسکه را ندارد لطفا از اختراع کردن یا تزهای عجیب استفاده نکنید زیرا جان اپراتور و دیگر کارگران جدا به خطر می افتد،نحوه کار کالسه با دینام یا موتور میباشد که نیرو را به گیربکس و تبدیل آن به چرخها و حرکت با سرعت استاندارد سعی شود در تاور کرینهایی که نصب بر کالسکه هستند بجای اپراتور یا راننده در ارتفاع از ریموت کنترل استفاده شود البته در تاور هائی که ثابت هستند از کنترول استفاده نشود بهتر است زیرا عمر تاور کرین و لوازم برقی آن کوتاه میگردد،کالسکهتاور توسط کابل به تابلو اصلی فرمان میگیرد و باید گیربکسهای چرخ با روغن و اسکازین 90,80 فول و سطح ریل و چرخها هر روز بازبینی شود،عرض و طول و وزن کالسکه متفاوت است،لطفا برای انتخاب بهتر و قیمت مناسب از کارشناسان گروه صنعتی شایان استفاده کنید.