مکانیک

مکانیکی تاور کرین شامل انواع گیربکس،ترمزها،پمپ،جکها،هیدرولیک،و غیر از قسمت برق،چرخدنده های گردان و... می باشد که با تعمیرات،تعویض،اورهال کردن انواع تاور کرین و حتی ساخت لوازم یا واردات آنها از فرانسه چین یا آلمان بسته به نوع تاور،میزند آن قیمتها متفاوت است بنابراین مکانیک فقط تعمیر و تعویض مثلا روغن و اسکازین گیر بکس نیست بلکه تمام قسمتهای تاور کرین از جمله آهنگری و برقکاری و ...میبایست از الگوی تناسب فن مکانیک تبعیت کنند حتما از قسمت ما دیدن کنید چون به زودی مطالب جدیدی از مکانیک انواع تاور کرین خواهید دید منتظر اطلاعات ما باشید.