فلش تاور کرین

فلش تاور کرین یعنی بازو حمل کننده بار یا بوم یا دکل که زحمت کلیه قسمتهای تاور کرین بر آن قرار دارد معمولا چند تکه است که بر روی زمین به هم متصل و کلاف میشود سپس با جرثقیل بصورت یک تکه بالای گردان و زیرکله قندی باپیم و اشپیل نصب میگردد و با کابلهای مهاری معمولا 2 رشته به کله قندی پیم یا متصل میشود قسمت حمل بار تاور کرین توسط شاریوت و سیم بکسل و در انتها قرقره و قلاب همگی بر عهده فلش تاور کرین میباشد وزن بیش از حد چنانچه توسط سوئیچ حد یا قطع کن داخل کابین راننده عمل نکند موجب واژگونی یا سقوط فلش میشود بنابراین چک کردن اتصالات از فلش به قطعه کله قندی و مهاریها در مونتاژ تاور کرین بسیار بسیار مهم است فلشها اصولا مثلثی شکل و هرم نشسته برای رفت و آمد شاریوت طراحی شده و طراحی آن بر اساس متریال مهندسی و آلیاژ آن بر اساس متالوژی فنی و مقاوم تناژ و سال تولد طراحی شده است بنابراین در صورت دفرمه شدن به هر دلیل کارائی اولیه را نخواهد داشت.