تراشکاری

تراشکاری قطعات و لوازم تاور کرین با توجه به شرایط تحریم کشور و نبود برخی اقلام حیاتی تاور،تکنسین ها و مهندسین ما را بر آن داشت تا کمر همت و غیرت ایرانی بودن را دوباره و محکم تر از قبل بسته و با مطالعاتی وسیع با توجه به تجارب گذشته اقدام یه طراحی و تراش انواع پیچ و مهره،پیمها و اشپیل قلاب چرخ دنده کرامر و پینوم و قطعات گیربکس،بوژی و ...با متریال پتن فرانسه و لیبهر آلمان با ابزار دقیق و دستگاه های تراش ایرانی و CNC با آلیاژ استاندارد بنمایند تا چرخ صنعت صنعت عمران و ساخت و ساز قوی بچرخد و در تاور کرین تراشکاری بسیار مهم و حساس است که آنهم با دست توانای کارگردان ایرانی انجام میشود هنر نزد ایرانیان هست و بس.