کسب گواهی رانندگی تاور کرین

8 / 10
از 20 کاربر

الزام دارابودن برگه مهارت اپراتور یا راننده تاور کرین از سازمان استاندارد ونظارت : بر اساس توافق صورت گرفته تمام کسانیکه مدعی راننده بودن فنی میباشند باید برگه یا گواهی اپراتوری معتبر داشته باشند بنابراین باما تماس بگیرید تا راهنمائی شوید و بدون دردسر کارکنید .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :