الزام آزمایش پزشکی برای رانندگان تاور کرین

9 / 10
از 4 کاربر

الزام آزمایش پزشکی برای رانندگان تاور : براساس طرح جدید کلیه رانندگان محترم تاور کرین میبایست قبل از کار در ارتفاع آزمایش خون فشار چربی قند و ... وعدم اعتیاد به مواد مخدر داشته واز سلامت فیزیکی وروانی کامل جهت کار برخوردار باشند بدیهی است در صورت عدم رعایت الزامات تاورکرین و هشدارهای ایمنی ، بروز هر نوع حادثه برعهده کارفرما ، و صاحب ملک میباشد لطفأ باما تماس بگیرید .

همکاری : بیمه ایران
7 0
سلام شرکت بیمه برای نصب تاورکرین وآسانسورکارگاهی واجاره تاورکرین وراننده تاورکرین آماده همکاری میباشد،باتشکر ،موسی شماجم
دکترمیثم آخوندی : تشکر
6 0
ازهمکاری باشمابابت تاورکرین و رانندگان تاورکرین بسیار سپاسگذارم
اکبر مجدی : تشکر
6 0
سلام ازشما ممنونم چون به فکر مارانندگان تاورکرین هستید امیدوارم تاورکرین شما همیشه تاورکرین سلامت و مفیدی باشد
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :