استاندارد سازی تاور کرین

9 / 10
از 4 کاربر

الزام استاندارد سازی تاور کرین مطابق دستور شورای محترم شهر تهران و سازمان نظام مهندسی کشور ، پیرو مذاکرات قبلی که با جناب آقای رضا عبدی ، بازرسی استاندارد Phq داشتم به این نتیجه رسیدیم که ازاین به بعد کلیه تاور کرین ها میبایست الزامأ با توجه به مدل ساخت و شرایط نصب و راه اندازی و بعضأ فرسودگی آنها دارای استاندارد از شرکت محترم phq را داشته باشد چون علاوه بر مجوز صنایع و معادن با حمایت مهندسین شورای محترم شهر تهران و دستور سازمان نظام مهندسی کشور و حکم مهندس ناظر در اجرای آئین نامه نظارت بر کار پروژه در سطح تهران بززگ میباشد و تمام انبوه سازان و برج سازان یا کسانیکه متقاضی خرید تاورکرین میباشند برای جلوگیری از بروز هر نوع حادثه در مونتاژ یا دمونتاژ تاور و خرید سالم و مطمئن و پیشگیری از توقف اجرای کار پروژه یا کارگاه حتمأ از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنند در غیر اینصورت کلیه عواقب و مسئولیت هر نوع حادثه یا ایراد فنی یا ممنوعیت ساخت و لغو پروانه بر عهده مالک محترم میباشد .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :